Poszukiwanie osób zaginionych lub ukywających się

Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się

Poszukiwanie osób to bardzo trudny i skompilowany proces, wymagający ogromnej wiedzy, sprawności i doświadczenia. Tego typu sprawy, wiążą się z ogromnym stresem dla rodziny osoby zaginionej.

 

W jakich sprawach pomoże prywatny detektyw ?

Poszukiwanie osób zaginionych nie tylko wiąże się żądaniem okupu, większość spraw dotyczących poszukiwania osób można podzielić na kilka kategorii:

 

Porwania rodzicielskie

 

Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego lub pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie. Sprawy tego typu,dzielą się na dwa rodzaje uprowadzeń.

Pierwsze ma miejsce tuż po zakończeniu sprawy rozwodowej, w momencie gdy jeden z rodziców ma ograniczone lub całkowicie pozbawione prawa rodzicielskie, porywa dziecko. Drugi rodzaj uprowadzeń ma miejsce gdy rodzic posiadający w pełni prawo do opieki nad dzieckiem, wywozi dziecko, ukrywa je wbrew woli drugiego opiekuna. W pierwszym przypadku, wyrok sądowy jest podstawą do podjęcia działań przez policję. W drugim przypadku policja nie ma podstaw do podjęcia działań gdyż takie działanie nie jest złamaniem prawa.

 

Zaginięcie osoby

 

Częstym przypadkiem jest zaginięcie osoby bliskiej, która przepadła bez śladu. Powodem może być, konflikt, choroba, sytuacja materialna.

 

Porwania dla okupu

 

Zdarzenia tego typu, wywołują najwięcej stresu i emocji. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego liczą się sekundy, to właśnie tutaj szybkość działania decyduje o właściwym ustaleniu sprawców porwania, miejscu przetrzymywania osoby uprowadzonej.

 

Ukrywanie się osób w związku na których ciąży obowiązek alimentacyjny

 

Częstą przyczyną ukrywania się osób, jest nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny. To właśnie ten czynnik ( wysokie alimenta ) mają wpływ na to że osoba na której ciąży ten obowiązek, postanawia się ukrywać, by nie łożyć na utrzymanie byłej małżonki, czy dziecka.

 

Ukrywanie osób może mieć wiele przyczyn nie tylko tych wymienionych powyżej. Czy warto poszukiwać na własną rękę ? Działania tego typu, są bardzo trudne, wymagają doświadczenia, oraz profesjonalnego przygotowania. Prowadząc działania na własną rękę, można się szybko przekonać że nie są tak łatwe i proste, jak na to liczyliśmy. Ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu poszukiwań jest szybkość działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie kroki należy przedsięwziąć

 

Po zaginięciu osoby bliskiej liczy się podjęcie w pełni profesjonalnych działań w jak najszybszym czasie. Organy ścigania nie zawsze są w stanie, podjąć natychmiastowe działania. Podczas gdy po odnotowaniu faktu zaginięcia osoby nieletniej lub schorowanej albo uprowadzenia dla okupu poszukiwania są podejmowane niemalże natychmiast, zaś w przypadku zaginięcia zdrowych, dorosłych osób, upływa kilka dnia, nim służby zarządzą poszukiwania. Istotnym czynnikiem może być podjęcie współpracy z prywatnym detektywem i tym samym szybkie zgłoszenie. Może się zdarzyć, że dana osoba, została porwana w celu handlu żywym towarem lub w celu wykorzystania w pracy za granicą. Takie sytuacje wymagają szybkiego działania, które mogą być bardzo istotne w pierwszych chwilach uprowadzenia. Im dłużej będziemy zwlekać ze zgłoszeniem sprawy, tym trudniejsze a wręcz niemożliwe może być odnalezienie osoby zaginionej.

Nie oznacza to jednak, że mamy zbagatelizować zgłoszenie sprawy na policję. Nie zapominajmy, że organy ścigania mają kompetencje do legitymowania oraz przesłuchiwania osób podejrzanych, są organem bardzo pomocnym w poszukiwaniach prowadzonych przez detektywa.

Pamiętajcie że każde zgłoszenie o zaginięciu osoby wprowadzane jest do ogólnopolskiego systemu policyjnego, tym samym dane te są dostępne dla wszystkich policjantów w prawie każdym kraju Unii Europejskiej.


Jak działamy w przypadku poszukiwań osób ?

  • W pierwszym etapie zbieramy informacje dotyczące osoby zaginionej, które pozwolą nam na skuteczne odnalezienie osoby poszukiwanej.

  • Ustalamy, możliwe przyczyny zniknięcia danej osoby

  • Ustalamy okoliczności w jakich doszło do zaginięcia

  • Zbieramy informacje na temat świadków i osób z bliskiego otoczenia zaginionej

  • Przeprowadzamy wywiad w miejscu zatrudnienia, oraz wśród osób z kontaktów towarzyskich osoby zaginionej

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, przystępujemy do działań operacyjnych, tym samym zwracamy uwagę na wszystkie ślady i poszlaki nie lekceważymy ich. Prowadząc poszukiwania, ściśle współpracujemy z organami ścigani oraz fundacjami zajmującymi się poszukiwaniem osób. Na koniec działań, przygotowujemy pisemny raport z podjętych czynności.


Agencja Detektywistyczna

Agencja Detektywistyczna zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem dowodów w sprawach rozwodowych, cywilnych oraz karnych. Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy Licencję Detektywa nr 0005667 oraz wpis do rejestru MSWiA nr RD-94/2019