Pozyskiwanie dowodów w sprawach cywilnych

Pozyskiwanie dowodów w sprawach cywilnych

Częstym przykładem dochodzenia sprawiedliwości przed organami Sądu są sprawy dotyczące uciążliwości sąsiedzkich, majątkowe, spadkowe lub inne wynikające ze stosunków międzyludzkich.

 

Czy w takiej sprawie przyda się nam Prywatny Detektyw ?

 

Tak ! Z pewnością, jesteśmy w stanie dostarczyć dowody, które posłużą jako wiarygodny materiał dowodowy w sprawach cywilnych. Tylko licencjonowany prywatny detektyw, poprzez swoje działania jest w stanie w skuteczny sposób, podjąć obserwację, sporządzić dokumentację która może mieć kluczowe znaczenie podczas sprawy cywilnej

 

Zakres czynności obejmuje:

  • Przeprowadzenie audytu dotyczącego sprawy cywilnej

  • Opracowanie indywidualnego planu działania oraz strategi

  • Przeprowadzenie działań operacyjnych mających na celu pozyskanie dowodów

  • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz video

  • Sporządzenie końcowego raportu z podjętych czynności

  • Przekazanie materiału dowodowego zleceniodawcy

 

W trakcie czynności operacyjnych, prywatny detektyw jest w stałym kontakcie ze zleceniodawcą.

 

Agencja Detektywistyczna

Agencja Detektywistyczna zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem dowodów w sprawach rozwodowych, cywilnych oraz karnych. Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy Licencję Detektywa nr 0005667 oraz wpis do rejestru MSWiA nr RD-94/2019